تغییر ترکیب اعضای هیات مدیره «دابور»

به گزارش بورس نیوز، بدین‌ وسیله به اطلاع می‌رساند
باستناد مصوبه مجمع عمومی عادی مورخ
۱۳۹۷/۰۲/۳۰ و جلسه هیات‌ مدیره مورخ ۱۳۹۷/۰۱/۲۷ اسامی اعضای هیات ‌مدیره و نمایندگان آنها و سمت هریک تعیین شده
است.

تغییر ترکیب اعضای هیات مدیره «دابور»

منبع خبر: http://www.boursenews.ir/fa/news/189444/تغییر-ترکیب-اعضای-هیات-مدیره-دابور