به گزارش بورس نیوز، دراجرای قانون بازار اوراق
بهادار جمهوری اسلامی ایران (مصوب آذرماه ۱۳۸۴)، تقاضای افزایش سرمایه و انتشار
سهام جدید شرکت گروه مپنا (سهامی عام)، در این سازمان مورد بررسی قرار گرفت. 

براساس رسیدگی انجام شده، مواردی حاکی از مغایرت با قوانین و مقررات مربوط در
انتشار سهام ملاحظه نشده و افزایش سرمایه با رعایت قوانین و مقررات مربوطه، از نظر
این سازمان بلامانع است.

افزایش سرمایه «رمپنا»

منبع خبر: http://www.boursenews.ir/fa/news/189491/افزایش-سرمایه-رمپنا