به گزارش خبرنگار بنکر (Banker)، اما مقایسه جالبتر زمانی امکان پذیر است که در شهر “ساری” که شهر کوچکی است در سال ۱۳۹۵ در حدود ۱۴۳ شعبۀ بانکی وجود دارد. درحالی‌که  در شهر مونیخ که یک مرکز صنعتی و کاملا مدرن است در سال ۲۰۱۶ تعداد ۱۱۸ شعبه دایر بوده است!

منبع خبر: http://banker.ir/news/246076/مقایسه-تعداد-شعب-ساری-و-مونیخ-