به گزارش بورس نیوز، شرکت
بازرگانی آفتاب درخشان خاورمیانه با سرمایه ثبت شده ۱۰۰،۰۰۰ اطلاعات و صورت
های مالی
۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰ حسابرسی شده را منتشر کرد.

منبع خبر: http://www.boursenews.ir/fa/news/189477/انتشار-صورت-های-مالی-خاورمیانه5