به گزارش بورس نیوز، مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی
منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹شرکت شیشه و گاز در نماد «کگاز» برگزار شد.

گفتنی است در این جلسه
درخصوص افزایش سرمایه تصمیم
‌گیری شد و مجمع با افزایش سرمایه ۸۰ درصدی از محل
سودانباشته موافقت کرد.

براین اساس، باتوجه به زمان برگزاری مجمع عمومی سالیانه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ شرکت، افزایش سرمایه فوق تا زمان برگزاری این
مجمع نزد مرجع ثبت شرکت ها به ثبت خواهد رسید.

منبع خبر: http://www.boursenews.ir/fa/news/189476/مجمع-عمومی-فوق‌العاده-کگاز