صدور مجوز افزایش سرمایه «خمهر»

به گزارش واحد تحقیق و مطالعات بورس نیوز، سازمان بورس و اوراق بهادار، مجوز افزایش سرمایه ۱۲۵ درصدی شرکت
مهرکام پارس را صادر کرد. 

این افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های
شرکت صورت خواهد پذیرفت و هدف از آن، اصلاح ساختار مالی و خروج از شمولیت ماده ۱۴۱
قانون تجارت است.

افزایش سرمایه مصوب به مبلغ ۱٫۰۶۰ میلیارد ریال و از محل دارایی‌های
زمین شرکت صورت خواهد پذیرفت. 

صدور مجوز افزایش سرمایه «خمهر»

افزایش سرمایه فوق بر اساس صورت‌های مالی تا پایان
سال ۱۳۹۶، شرکت را از شمولیت ماده ۱۴۱ قانون تجارت خارج خواهد ساخت و با توجه به
زیان انباشته ۱٫۲۷۵ میلیارد ریالی تا پایان آذر ماه سال جاری، این شرکت مجددا در
سال جاری در صورت عدم کسب سود قابل توجه در سه ماهه پایانی سال، مشمول ماده ۱۴۱ قانون
تجارت خواهد بود و مشخص نیست که در این مرحله، آیا شرکت اقدام به افزایش سرمایه از
محل آورده نقدی خواهد کرد یا خیر؟ (لازم به ذکر است که شرکت تا ۵ سال آینده امکان
افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی را نخواهد داشت.)

منبع خبر: http://www.boursenews.ir/fa/news/188269/اما-و-اگرهای-خروج-از-شمولیت-ماده-141-قانون-تجارت