۱) سود نقدی به ازای هر سهم به مبلغ ۰ ریال تصویب شد.

۲) آزمون پرداز ایران مشهود  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و دایا رهیافت به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

۳) روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد.

منبع خبر: http://www.boursenews.ir/fa/news/188200/انتشار-تصمیمات-مجمع-عمومی-وگردش