به گزارش بورس نیوز، متن این شفاف‌سازی به شرح زیر است:

با عنایت به ماده ۳ دستورالعمل مراحل زمانی افزایش سرمایه شرکت های ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار (مصوب ۱۳۹۵/۰۷/۱۷ هیئت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار) بهپیوست اظهارنظر حسابرس و بازرس قانونی (مؤسسه حسابرسی موسسه حسابرسی و خدمات مالی حافظ گام ) نسبت به گزارش توجیهی افزایش سرمایه مورخ ۱۳۹۷/۱۱/۰۹ هیئت مدیره شرکت مبنی بر لزوم افزایش سرمایه از مبلغ ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال به مبلغ ۳,۱۳۰,۲۸۸,۰۰۰,۰۰۰ ریال از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها به منظور اصلاح ساختار مالی و خروج از شمولیت ماده ۱۴۱ قانون تچارت ارائه می گردد.

بدیهی است انجام افزایش سرمایه یادشده منوط به موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار و تصویب مجمع عمومی فوق العاده می باشد و در این خصوص اطلاع رسانی لازم صورت خواهد گرفت.

منبع خبر: http://www.boursenews.ir/fa/news/188202/شفارا-شفاف‌سازی-کرد