افزایش سرمایه «دتهران»

به گزارش بورس نیوز، با
عنایت به ماده ۳ دستورالعمل مراحل زمانی افزایش سرمایه شرکت‌های ثبت شده نزد
سازمان بورس و اوراق بهادار (مصوب ۱۳۹۵/۰۷/۱۷ هیئت مدیره سازمان بورس و اوراق
بهادار) به پیوست اظهارنظر حسابرس و بازرس قانونی (مؤسسه حسابرسی موسسه حسابرسی
فراز مشاور ) نسبت به گزارش توجیهی افزایش سرمایه مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ هیئت مدیره شرکت
مبنی بر لزوم افزایش سرمایه از مبلغ ۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال به مبلغ ۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال
از محل سود انباشته به منظور جلوگیری از خروج نقدینگی از شرکت به واسطه تقسیم سود
بین سهامداران ، که موجب کاهش میزان خرید مواد اولیه و در نتیجه کاهش تولید و فروش
و در نهایت موجب کاهش منافع سهامداران خواهد گردید ارائه می
‌شود.

بدیهی است انجام افزایش
سرمایه یادشده منوط به موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار و تصویب مجمع عمومی فوق‌العاده
است و در این خصوص اطلاع رسانی لازم صورت خواهد گرفت.

منبع خبر: http://www.boursenews.ir/fa/news/188176/افزایش-سرمایه-دتهران