به گزارش بنکر (Banker)، نشریه الکترونیکی گزیده آمارهای اقتصادی حاوی جدیدترین اطلاعات و آمارهای اقتصادی در بخش‌های پولی و بانکی، مالی و بودجه، تراز پرداخت‌ها و بازار سرمایه است.

منبع خبر: http://banker.ir/news/244059/جداول-گزیده-آمارهای-اقتصادی-آذر-۹۷-منتشر-شد