رشد صعودی بازار اول و دوم بورس و اوراق بهادار

به گزارش بورس نیوز، بررسی
معاملات بازار سهام به تفکیک بازار نشان می‌دهد در این مدت ۳۱۴میلیارد و ۴۲۴میلیون
سهم به ارزش ۷۸۹هزار و ۴۳۵میلیارد ریال در ۱۵میلیون و ۶۶۴هزار و ۷۸نوبت در بازار
اول؛ ۱۳۳میلیارد و ۳۶۶میلیون سهم به ارزش ۴۲۵هزار و ۳۲۸میلیارد ریال در ۱۲میلیون و
۴۲۸هزار و ۷۴۹نوبت در بازار دوم؛ ۱۱۳میلیون سهم به ارزش ۱۱۱هزار و ۳۴۴میلیارد ریال
در ۳۲هزار و ۲۶نوبت در بازار بدهی؛ ۲میلیارد و ۹۶۲میلیون سهم به ارزش ۳۸۱میلیارد ریال
در ۶هزار و ۲۲۳نوبت در بازار مشتقه و ۴میلیارد و ۷۰۸میلیون واحد از صندوق‌های سرمایه‌گذاری
قابل معامله در بورس تهران به ارزش ۴۸هزار و ۹۲۵میلیارد ریال در ۲۲۷هزار و ۹۳۰نوبت
مورد معامله قرار گرفته است
.

این گزارش می‌افزاید:
شاخص کل نیز که معاملات امسال بورس را از ارتفاع ۹۶هزار و ۲۹۰واحد آغاز کرده است
تاکنون با ۶۲ هزار و ۲۴۵واحد افزایش معادل ۶۵درصد رشد را به ثبت رسانده و به
ارتفاع ۱۵۸ هزار و ۵۳۵واحد رسیده است
.

شاخص بازار اول نیز در این
مدت با ۴۹هزار و ۹۲۱واحد رشد و شاخص بازار دوم با ۱۰۳هزار و ۳۲۰واحد افزایش مواجه
شده‌اند
.

منبع خبر: http://www.boursenews.ir/fa/news/188173/رشد-صعودی-بازار-اول-و-دوم-بورس-و-اوراق-بهادار