به گزارش بورس نیوز، با عنایت به ماده ۳ دستورالعمل مراحل زمانی افزایش سرمایه شرکت های ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار (مصوب ۱۳۹۵/۰۷/۱۷ هیئت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار و اوراق بهادار) به پیوست گزارش توجیهی هیئت مدیره به منظور پیشنهادافزایش سرمایه از مبلغ ۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال به مبلغ ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال از محل سود انباشته به منظور:

۱- اصلاح ساختار مالی

۲- کاهش نیاز شرکت به دریافت تسهیلات از بانک و در نتیجه کاهش هزینه مالی

منبع خبر: http://www.boursenews.ir/fa/news/188115/پیشنهاد-افزایش-سرمایه-بهپاک