رییس خانه معدن ایران، گفت: هدف اصلی کمیته شناخت روابط بین المللی و مطالعه روابط میان کشورهای منطقه، نقش کشورهای مستقل، سازمانهای غیردولتی بین‌المللی و سازمان‌های مردم نهاد در خصوص ایجاد روابط مناسب جهت سرمایه گذاری در بخش معدن وصنایع معدنیست و اینکه تقاضاهای طرفین شناسایی شود و خواسته های دو طرف برآورده شود.

در زمینه فعالیت معدنی در قزاقستان، مهندس میرمعینی، گفت، قزاقستان مانند همه کشورهای دیگر قوانینی در حوزه معدن و ،واگذاری محدوده های معدنی دارد که اتفاقا در برخی موارد از کشور ما سخت تر عمل می کند. به عنوان مثال پروانه های اکتشافی بیشتر از ۳ سال اعتبار ندارد و باید به نتیجه برسد. اما شرایط برای سرمایه گذاری به قدری هموار شده است که شرکت های چندملیتی معدنی مانند ریوتینتو به این کشور آمده اند و حتی برنچ تشکیل داده اند. در صورتی که شرکتی بخواهد در قزاقستان سرمایه گذاری معدنی انجام دهد به راحتی می تواند با تاسیس یک شرکت در این کشور اقدام به درخواست پروانه بنماید. اطلاعات اکتشافی عمومی کشور بد هم نیست و بیشتر مربوط به دوران شوروی سابق می شود.

منبع خبر: http://www.boursenews.ir/fa/news/188098/کمیته-معدن-ایران-قزاقستان-کلید-خورد