به گزارش بنکر (Banker)، رییس کل این بانک در این نشست با اشاره به درک  محدودیت های بانک مرکزی عراق توسط ایران به دلیل شرایط تحریم گفت: ما انعطاف لازم را داریم که در همین چارچوب همکاری کنیم و توافق شب گذشته برای شروع مراودات پولی مناسب است.

منبع خبر: http://banker.ir/news/244020/پرداخت-بدهی-های-عراق-به-ایران-تسریع-می-شود