افزایش سرمایه «آسیاتک»

به گزارش بورس نیوز، با عنایت به ماده ۳
دستورالعمل مراحل زمانی افزایش سرمایه شرکت‌های ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق
بهادار (مصوب ۱۳۹۵/۰۷/۱۷ هیئت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار) به پیوست
اظهارنظر حسابرس و بازرس قانونی (مؤسسه حسابرسی موسسه حسابرسی و خدمات مالی حافظ
گام ) نسبت به گزارش توجیهی افزایش سرمایه مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۳۰ هیئت مدیره شرکت مبنی
بر لزوم افزایش سرمایه از مبلغ ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال به مبلغ ۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال
از محل مطالبات حال ‌ سهامداران و آورده نقدی، سود انباشته به منظور اصلاح ساختار
مالی، جلوگیری از خروج نقدینگی و استفاده از مزایای معافیت مالیاتی افزایش سرمایه
از محل سود انباشته ارائه می‌شود
.

بدیهی است، انجام افزایش سرمایه یادشده منوط به
موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار و تصویب مجمع عمومی فوق العاده می باشد و در این
خصوص اطلاع رسانی لازم صورت خواهد گرفت.

منبع خبر: http://www.boursenews.ir/fa/news/188101/افزایش-سرمایه-آسیاتک