شفافیت و رقابت مهم‌ترین عوامل پیشگیری از مفاسد اقتصادی

به گزارش بورس نیوز، سید علی حسینی درباره
بازار سرمایه اظهار کرد: بازار سرمایه باید سهم مناسبی از پرتفو تامین مالی را
برعهده بگیرد و خود را در قبال توسعه صنعت مسئول بداند؛ چراکه بازار سرمایه یک سرمایه ملی است و می‌تواند در
توسعه اقتصادی و صنعتی کشور گام بردارد
.

وی افزود: شفافیت و رقابت مهم‌ترین عوامل پیشگیری
از مفاسد اقتصادی است که بازار سرمایه در سطح زیادی به ارتقای این دو عامل کمک می‌کند
.

مدیرعامل بورس انرژی ایران گفت: در نظام اقتصادی،
دسترسی به داده‌ها و اطلاعات معتبر بسیار ضروری است که در بازار سرمایه داده‌های
قابل اتکا و معتبر زیادی وجود دارد و می‌توان از این ظرفیت استفاده کرد
.

ادامه دارد…

منبع خبر: http://www.boursenews.ir/fa/news/188087/شفافیت-و-رقابت-مهم‌ترین-عوامل-پیشگیری-از-مفاسد-اقتصادی