بخشنامه ای به ضرر دولت و به کام شرکت‌های بورسی«غچین» هم از بخشنامه جدید معافیت مالیاتی سودهای غیر تقسیمی نگذشت**کدال**

به گزارش واحد تحقیق و مطالعات بورس نیوز، متاسفانه سریال اقدامات غیرکارشناسی و تصمیمات غیر منطقی
اعضای کم‌سواد فعال در بدنه دولت تمامی ندارد و در حالی که دولت شدیدا در تنگنای
اقتصادی و وابسته به درآمدهای مالیاتی خود است، بخشنامه‌های بی پایه و اساس
خود بلای جان دولت خواهد شد.

یکی از این بخشنامه‌های غیر کارشناسی روزهای اخیر، بخشنامه
۱۳۹/۹۷/۲۰۰ مورخ ۱۲/۱۰/۹۷ در خصوص اعمال ضریب صفر مالیاتی به سود تقسیم‌نشده شرکت‌های
ثبت نشده نزد سازمان بورس اوراق بهادار است که مشخص نیست این تصمیم با کدام منطق
اتخاذ شده است.

بخشنامه ای به ضرر دولت و به کام شرکت‌های بورسی«غچین» هم از بخشنامه جدید معافیت مالیاتی سودهای غیر تقسیمی نگذشت**کدال**

حالا علاوه بر شرکت‌های بزرگی که با استفاده از رانت‌های
کلان انرژی و شناسایی سود‌های غیرعملیاتی تسعیر ارز، بر اساس این بخشنامه از
مالیات سودهای بادآورده چند هزار میلیاردری سر باز می‌زنند، شرکت‌های کوچک هم از
این فرصت به وجود آمده استفاده می‌کنند.

هیات مدیره «غچین» در جدیدترین گزارش منتشر شده در سامانه کدال، پیشنهاد
خود را مبنی بر افزایش سرمایه ۲۲۰ درصدی از محل سود انباشته و جهت مصرف در توسعه
خط تولید و سرمایه در گردش رونمایی کرد.

منبع خبر: http://www.boursenews.ir/fa/news/188093/اکسیر-معافیت‌مالیاتی-در-چاشنی-این-شرکت-غذایی-به-نام-توسعه-به-کام-شرکت