تعیین زمان استفاده از حق تقدم خرید سهام «ختوقا»***

به گزارش بورس نیوز، بر
اساس تصمیمات مجمع عمومی فوق‌العاده مورخ ۱۳۹۷/۱۱/۰۸ با توجه به افزایش سرمایه
شرکت از مبلغ ۶۵۰,۰۰۰ میلیون ریال به‌مبلغ ۱,۱۰۰,۰۰۰ میلیون ریال ( از محل مطالبات و آورده نقدی مبلغ ۴۵۰,۰۰۰ میلیون
ریال، ) ، مهلت استفاده از حق تقدم خرید سهام از تاریخ ۱۳۹۷/۱۱/۱۶ لغایت تاریخ
۱۳۹۸/۰۱/۱۶ و شماره حسابهای زیر جهت واریز
وجوه تعیین شده ست
.

شماره حساب: ۴۰۲۷۹۳۷۲۴

بانک: تجارت

شعبه: ولایت مشهد

منبع خبر: http://www.boursenews.ir/fa/news/187994/تعیین-زمان-استفاده-از-حق-تقدم-خرید-سهام-ختوقا