مودودی با اشاره به رتبه چهارم ایران در دانش نانو اظهار داشت: محصولات تولید شده توسط دانشمندان ایرانی در حوزه نانو در دنیا بی نظیر هستند.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: کشور ما در بحث برجام تخلفی ندارد و اگر اروپا ما را محدود به مبادله اقلام غیر تحریمی کند به این معناست که حقانیت آمریکایی ها را پذیرفتند به اعتقاد ما بزرگترین تخلف در خصوص برجام از سوی آمریکایی ها صورت گرفته است.

منبع خبر: http://www.boursenews.ir/fa/news/187987/سهم-2میلیارد-دلاری-ایران-از-محصولات-دانش‌بنیان