به گزارش بنکر (Banker)، برای درک بهتر موضوع به نظر میرسد آشنایی با صورت سود و زیان ترازنامه بانک مرکزی ضروری باشد.  بر اساس صورت‌ سود و زیان بانک مرکزی در سال ۱۳۹۵ این بانک پس از محاسبه درآمدها و هزینه های انجام شده،  سود قبل از مالیات حدود ۳۰ هزار میلیارد ریالی را شناسایی نموده که این رقم در سال ۱۳۹۴ در حدود ۶۳ هزار میلیارد ریال بوده است.

منبع خبر: http://banker.ir/news/243948/آشنایی-با-ترازنامه-بانک-مرکزی