به گزارش بورس نیوز، براساس اطلاعیه ای که روز گذشته توسط شرکت بورس
انرژی منتشر شد تا دقایقی دیگر طلای سیاه برای چهارمین بار میهمان این بازار خواهد
بود اما با توجه به عدم استقبال خریداران از نفت خام در عرضه پیشین به بهانه بالا
بودن قیمت تعیین دوباره نرخ ۵۴ دلار با حجم ۱ میلیون بشکه در روز برای عرضه این
محصول در بورس انرژی کمی عجیب به نظر می رسد.

در این خصوص رضا پدیدار عضو کمیسیون انرژی اتاق
بازرگانی ایران به بورس نیوز گفت: میزان استقبال از عرضه این محصول امکان پذیر
نیست زیرا کارگزاری های مجاز به فعالیت در بورس باید از چند روز قبل سازوکار مالی
و مشتریان خودرا در بورس نفت تثبیت کنند.

وی با بیان اینکه در دوره پیشین خریداران از عرضه
این محصول در بورس انرژی استقبالی نکردند، ادامه داد: در دوره قبل باتوجه به قیمت
پایه در نظرگرفته شده توسط شرکت ملی نفت هیچ خریداری از طلای سیاه استقبال نکرد.

پدیدار خاطرنشان کرد: کارگزاری هایی که مجاز به
خرید و شرکت در مناقصه هستند در جهت حفظ جنبه رقابتی بازار تا پایان معامله هیچ
آماری را اعلام نمی کنند.

عضو کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی ایران با بیان
اینکه قیمت و شرایط تسویه در این دوره از عرضه نیز همانند دوره پیشین است، افزود:
اما باتوجه به افزایش قیمت جهانی نفت و دوره تسویه از
۶۰ روز به ۹۰ روز شاید خریداران از این عرضه استقبال کنند.

منبع خبر: http://www.boursenews.ir/fa/news/187933/افزایش-دوره-تسویه-کورسوی-امیدی-برای-استقبال-از-طلای-سیاه-در-بورس-انرژی