به گزارش بورس نیوز، شرکت کارتن ایران اعلام
کرد قراردادی با شرکت سرمایه گذاری ساختمانی نظام مهندسی ایران با موضوع اخذ نمایندگی
برند معتبر خارجی و مشارکت در ساخت منعقد کرده است
.

این قرارداد در تاریخ ۱۳بهمن۱۳۹۷ منعقد شده و نحوه تسویه و پرداخت تمامی
هزینه‌های مرتبط با اخذ نمایندگی معتبر خارجی و هزینه‌های مربوط به طراحی پروژه و
تهیه نقشه‌های معماری و هزینه‌های ساخت تا اتمام عملیات ساختمانی و… بر عهده شریک
است
.

براساس این توافقنامه، آورده مالک زمین پلاک
ثبتی به مساحت
۵۳۳۰ متر مربع به استناد سند مالکیت که تصویر آن به امضای طرفین رسیده و
جزء لاینفک تفاهمنامه بوده و متعلق به مالک است و کلیه هزینه‌های صدور پروانه
ساختمانی طبق ضوابط، به عهده مالک است
.

مبلغ ارزش زمین پلاک ثبتی فوق الذکر براساس نظریه
هیات (سه نفره) کارشناسان رسمی دادگستری تعیین و مورد توافق طرفین قرار ‌می‌گیرد
.

از سوی دیگر آورده شریک نیز پرداخت تمامی هزینه‌های
مرتبط با اخذ نمایندگی معتبر خارجی را برعهده دارد و کلیه هزینه‌های مربوط به طراحی
پروژه، تهیه نقشه‌های معماری، سازه و تاسیسات همچنین مدیریت نظارت پروژه ، نظارت
معماری، سازه و تاسیسات بر اساس ضوابط و تعرفه‌های سازمان و موسسات زیربط برعهده وی
است
.

همچنین کلیه هزینه‌های ساخت تا اتمام عملیات
ساختمانی پروژه به گونه ای که مالک تا پایان عملیات ساختمانی و آماده شدن مجموعه
برای بهره‌برداری هیچگونه هزینه‌ای پرداخت نکند، اعم از دستمزد کارگران، پیمانکاران،
مصالح ساختمانی، حق بیمه کارگران و هزینه‌های بیمه ساختمان، مسؤولیت مدنی پروژه به
هر میزان که باشد، براساس نقشه‌های تاییدی که به امضای طرفین رسیده و جز لاینفک تفاهمنامه
است
.

لازم به ذکر است؛ تاریخ موثر اجرای قرارداد ۱۳مرداد۱۳۹۸است.

منبع خبر: http://www.boursenews.ir/fa/news/187856/قرارداد-چکارن-با-شرکت-سرمایه-گذاری-نظام-مهندسی-ایران