گمرک ضوابط ورود و ترخیص و دستورالعمل اجرایی مصوبه هیئت دولت را در این زمینه ابلاغ کرد که بر این اساس امکان ثبت سفارش برای خودروهای دارای قبض انبار اماکن گمرکی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی مشمول مصوبه به صورت بدون انتقال ارز در سامانه جامع تجارت فراهم می‌شود.

امکان تمدید ثبت سفارش‌های بانکی که قبل از ثبت سفارش بانکی و پرونده ارزی در بانک‌های عامل دارند، در سامانه جامع تجارت فراهم می‌شود. در زمان اظهار به گمرک برای این ثبت سفارش‌ها با فرض ثابت بودن تمامی متغیرهای ثبت سفارش تفاوت مثبت و منفی ۵ درصد در ارزش بلامانع بوده و نیاز به اصلاح و ویرایش ثبت سفارش ندارد.

در ثبت سفارش‌های بانکی چنانچه خودروهای موجود در گمرک بیشتر از خودروهای تامین ارز شده باشد مازاد آن باید از طریق ثبت سفارش بدون انتقال ارز و اظهار منشأ ارز در بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ترخیص شود.

تاریخ اعتبار تمامی ثبت سفارش‌های موضوع مصوبه تا ۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۷ بوده و کارمزد افتتاح (ثبت سفارش بدون انتقال ارز) و تمدید(ثبت سفارش بانکی) یک بار دریافت می‌شود.

قبض انبارهای صادره تا تاریخ ۱۶ مرداد ماه سال جاری مشمول این دستورالعمل بوده و از سوی متقاضی در سامانه جامع تجارت اظهار می‌شود که اصالت آن از سوی گمرک تعیین می‌شود. سال ساخت خودرو ها ملاک عمل برای ثبت سفارش در ترخیص و شماره گذاری نخواهد بود.

اظهار منشاء ارز بر اساس اطلاعات ثبت شده توسط متقاضی در سامانه جامع بانک توسط بانک مرکزی و با صدور کد سامانه توسط همان صورت می‌پذیرد.

بانک‌های عامل موظف هستند با دریافت تعهد نامه از وارد کننده برای ثبت سفارش های بانکی موضوع مصوبه موصوف مبنی بر پذیرش پرداخت مابه‌التفاوت نرخ ارز دریافتی با نرخ سامانه سنا در روز تشخیص نسبت به صدور اعلامیه تامین ارز به عنوان گمرک اقدام کنند رفع تعهد ارزی برای این گروه از واردکنندگان موکول به ارائه پروانه گمرکی و پرداخت مابه تفاوت مذکور به بانک عامل و حداکثر تا ۹ ماه از تاریخ ترخیص است. در صورت عدم پرداخت مابه‌التفاوت ظرف مهلت تعیین‌شده بانک عامل باید نسبت به معرفی وارد کننده به سازمان تعزیرات حکومتی اقدام کند. برای ثبت سفارش های بدون انتقال ارز ما به تفاوت دریافت نمی‌شود.

خودروهای ترخیص شده باید زیر نظر سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان به مشتریانی که دارای قرارداد فروش و یا پیش فروش با وارد کنندگان هستند تحویل شود مادامی که این مشتریان خودروهای خود را دریافت نکرده باشند هر گونه عرضه خودروهای موضوع این مصوبه در بازار تخلف تعزیراتی محسوب شده و ممنوع است.

اعمال تاثیر تغییرات هزینه ناشی از دریافت مابه‌التفاوت برای خودروهای موضوع تبصره بند یک مصوبه در قیمت نهایی خودروهای پیش فروش شده توسط شرکت‌های عرضه کننده با تایید سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان مجاز است./ایبنا

منبع خبر: http://www.akhbarbank.com/news/66169/دستورالعمل-تعیین-تکلیف-خودروهای-وارداتی-متوقف-گمرک-ابلاغ