به گزارش بنکر (Banker)،حمیدرضا حقیقت پژوه در نشست امروز خود با خبرنگاران از طراحی سامانه ای به منظور انتخاب مشاوران اجباری بانکها خبر داد و گفت: کانون مشاوران اعتباری و سرمایه گذاری بانکها با توجه به فضای کنونی اقتصاد ایران و مشکلاتی که به لحاظ کمبود نقدینگی پیش روی بخش های مختلف اقتصادی و سرمایه گذاری کشور وجود دارد سامانه انتخاب مشاور (سام) را راه اندازی کرده که بر مبنای آن بتوان اصلاح نظام رتبه بندی، شاخص ها و امتیازات بخش های متقاضی دریافت وام از بانکها را صورت داد.

منبع خبر: http://banker.ir/news/243874/احتمال-تبانی-بانک‌ها-در-عدم-بازگشت-وام‌ها