به گزارش بنکر (Banker)، کمک به ازدواج و تامین جهیزیه جوانان یکی از الزامات این بانک در سیاستگذاری های اعتباری خود بوده و از دیرباز نیز در دستور کار قرار گرفته است. بر همین اساس طی چهار دهه انقلاب اسلامی نیز تسهیلات ازدواج همواره یکی از با اهمیت ترین بخش های تسهیلاتی بانک بوده و حتی بانک ملی ایران به جهت کسب بیشترین سهم از کل تسهیلات پرداخت شده قرض الحسنه ازدواج در طرح ضربتی سال گذشته، مورد تقدیر بانک مرکزی قرار گرفت.

منبع خبر: http://banker.ir/news/243883/تسهیل-ازدواج-با-تسهیلات-بانک-ملی