پورحسنی گفت: سرمایه گذاری وگسترش فعالیت های تولیدی، اشتغال پایدار را در کشور به دنبال خواهد داشت و در این راستا اولویت نخست بانک ایران زمین تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی و حمایت از بنگاه های تولیدی است تا زنجیره های تولید درداخل کشور تکمیل شده و به سمت خودکفایی در تولید و اشتغال پایدار حرکت کنیم.

لازم به ذکر است، شرکت گرانول مروارید یزد،با بیش از ۱۵ سال سابقه به تولید و عرضه مواد اولیه بهبود یافته وکامپاندهای پلاستیک فعالیت دارد. این شرکت دارای خطوط اکستروژن تولیدی تک مارپیچ و دو مارپیچ مجهز به سیستم کنترل کامپیوتری خودکار است در نتیجه پارامترهای فرآیند تولید با توجه به خصوصیات ذاتی مواد پلیمری تنظیم و کنترل می گردند.

در پایان این نشست مدیران استانی بانک ایران زمین از بخش های مختلف کارخانه شامل: انبار مواد اولیه ،خط تولید، آزمایشگاه و انبار محصولات تولیدی بازدید بعمل آوردند.

منبع خبر: http://www.akhbarbank.com/news/66161/بازدید-مدیران-بانک-ایران-زمین-شرکت-گرانول-مروارید