به گزارش بورس نیوز، بهروز بنیادی در آیین بهره‌برداری
از خط لوله انتقال گاز تربت حیدریه – کاشمر گفت: پارسال
۷ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان بودجه در اختیار شرکت
ملی گاز ایران قرار گرفت، اما مدیران عامل گاز، آقایان عراقی و تربتی این رقم را
با مدیریت خود به
۳۰ هزار میلیارد تومان رساندند که این اقدام به معنای بهره‌وری است.

وی با تاکید بر اینکه ثروت کشور باید به ارزش
افزوده تبدیل شود، افزود: پول صادرات و فروش گاز باید در اختیار شرکت ملی گاز ایران
قرار بگیرد
.

نماینده کاشمر در خانه ملت همچنین گفت: از آقای
زنگنه که با مدیریت صحیح خود این موفقیت را به ارمغان آورده است، تشکر و قدردانی می‌کنم
.

منبع خبر: http://www.boursenews.ir/fa/news/187717/پول-صادرات-و-فروش-گاز-در-اختیار-شرکت-ملی-گاز-ایران