به گزارش خبرنگار اخبار بانک، چند هفته پیش بود که برخی رسانه ها خبر از اجرای قانون جدیدی در اپلیکیشن های موبایلی را دادند که بر اساس آن ارائه خدمات منحصر به شماره موبایل اشخاص شده است.

به عبارت دیگر دارندگان کارت های بانکی در صورتی می‌توانند از اپلیکیشن‌های خدمات بانکی استفاده کنند که شماره موبایل با شماره کارت همخوانی داشته باشد.

پیشتر این محدودیت در بین نرم افزارهای بانکی و اپلیکیشن های خدمات پرداخت نظیر آسان پرداخت، هف هشتاد، تاپ و غیره وجود نداشت.

حال به نظر می رسد با الزام بانک مرکزی محدودیت ارائه خدمات منحصراً به تطابق شماره موبایل و شماره کارت بانکی شده است.

در عکس زیر اجرایی شدن این محدودیت در اپلیکیشن آپ که با کد دستوری *۷۳۳# نیز شناخته می شود را مشاهده می کنید.

منبع خبر: http://www.akhbarbank.com/news/66141/آپ-ارائه-خدمات-بانکی-منحصر-شماره-موبایل-اجرایی-سند