به گزارش واحد تحقیق و مطالعات بورس نیوز، عملکرد مالی شرکت بیمه دی در دوره ۹ ماهه منتهی به پایان
آذر ماه سال جاری، منجر به کسب سود خالص ۶۱۰ میلیارد ریالی گردید که نسبت به مدت
مشابه سال قبل، رشد ۹ درصدی سود خالص شرکت را نشان می‌دهد.

سود ناخالص شرکت از محل فعالیت های بیمه ای (به جز فعالیت
های سرمایه‌گذاری)، مبلغ ۶۴۸ میلیارد ریال بوده است که کاهش ۱۱ درصدی را نسبت به
سال قبل نشان می‌دهد و این موضوع ناشی از رشد خسارت‌های پرداختی شرکت در این مدت
بوده است.

بیمه دی در دوره 9 ماهه به ازای هر سهم 244 ریال سود محقق ساخت

با این حال، باتوجه به رشد درآمدهای سرمایه‌گذاری شرکت از
محل ذخایر فنی به مبلغ ۲۹۳ میلیارد ریال که رشد بیش از دو برابری را نسبت به مدت
مشابه سال ۱۳۹۶ نشان می‌دهد، سود خالص شرکت رشد ۹ درصدی نسبت به دوره ۹ ماهه سال
قبل داشته است.

منبع خبر: http://www.boursenews.ir/fa/news/187749/سودسازی-244-ریال-به-ازای-هر-سهم-کاهش-11درصدی-سود-ناخالص