به گزارش اخباربانک، اما بانک در عملکرد تجمیعی ۹ ماهه با درآمد تسهیلات دهی به میزان ۱۰۴۵۹ میلیاردی و سود پرداختی سپرده های ۱۰۷۳۵ و تراز عملیاتی منفی تنها ۲۷۶ میلیاردی مواجه است .

با توجه به عملکرد بسیار عالی آبان ماه و تراز مثبت ۶۸۶ میلیاردی تا پایان سال به سود تراز عملیاتی بسیار خوبی خواهد رسید که این امر تحولی نو در بانک تجارت بوده و حالا علاوه بر پتانسیل هایی نظیر افزایش سرمایه از تجدید ارزیابی دارایی ها و تسعیر سود دارایی های ارزی پتانسیل بزرگی به نام تراز عملیاتی مثبت هم به این بانک اضافه شده است .

بانک تجارت بخش عمده ای از درآمد های خود را از طریق سود سپرده گذاری و سرمایه گذاری ها حاصل می کند طبق گزارش اخیر بانک برای سال ۹۷ پیش بینی درآمد بیش از ۱۲۰۷ میلیاردی را برای امسال دارد که در نیمه اول سال به ۲۴۴ میلیارد از این درآمد ها دست یافته به عبارتی دیگر در نیمه دوم سال بانک پیش بینی درآمد ۹۶۳ میلیاردی از این طریق را دارد به عبارتی این سرفصل بانک در نیمه دوم سال متحول و تاثیرات بسزایی بر رشد درامدهای خالص بانک دارد .

مثبت شدن درآمد های بانک در حالی به وقوغ پیوسته که هزینه های بانک تنها ۴ درصد رشد داشته و بانک به شدت هزینه های خود را کنترل و از سوی دیگر با شتاب در حال رشد درآمد های خود می باشد.

در کنار همه ی موارد یادشده توقف اضافه برداشت از منابع بانک مرکزی و استقراض به سایر بانک ها در بازار بین بانکی می تواند نوید بخش روزهای بهتری برای سهامداران بانک تجارت باشد .

منبع خبر: http://www.akhbarbank.com/news/66140/بیش-۳۰۰-درصد-رشد-درآمدهای-عملیاتی-بانک-تجارت