بر اساس بررسی‎های واحد سنجش و راه حل های رفتاری
در بازار (آبسیم)
بورس نیوز، بانک «سینا» بر خلاف میانگین ۹ بانک دیگر، عملکرد
قابل قبولی از خود به نمایش گذاشته است. این بانک تا پایان آذر ماه و طی ۹ ماه
توانسته به سود خالص ۱۲۲۷ میلیارد ریالی دست یابد که غالب آن از درآمدهای مشاع
نشات می
گیرد.

بازگشت «وسینا» به مدار صعود / یک بانک و چند نقطه تمایز

تحلیل فاصله ساختار سود و زیان این بانک از سایر بانکهای
مورد بررسی، نشان می
دهد که سود تسهیلات اعطایی در کانال صعود و در مقابل،
سود سپرده
ها در مسیر نزولی حرکت میکند. حرکت خلاف جهت این دو بخش
شرایط مثبت دوچندان را شکل داده است.

بازگشت «وسینا» به مدار صعود / یک بانک و چند نقطه تمایز

در زمانی که بانکهای بسیاری با تراز درآمدی منفی مواجه هستند، تراز مثبت
«وسینا» این بانک را در بین بانک
های بورسی سرآمد کرده است. بر این اساس، سهم بانک از
درآمدهای مشاع در ۹ ماهه سال جاری از ۱۲ ماهه سال قبل فراتر رفته و با این اوصاف
روند صعودی سودآوری «وسینا» تضمین شده است. برآورد می
شود درآمد مشاع در پایان سال ۹۷
نسبت به سال ۹۶ رشد حدود ۲۰ درصدی را رقم بزند.

بازگشت «وسینا» به مدار صعود / یک بانک و چند نقطه تمایز

درآمد کارمزد طی یک روند صعودی، در وضعیت مطلوبی قرار دارد که
بیشترین سهم (حدود ۳۶ درصد) مربوط به صدور و تمدید ضمانت نامه
های
ارزی
و ریالی است. این موضوع بیانگر بهبود درآمدهای غیرمشاع است.

نکته مثبت و قابل تمایز این بانک از سایر بانکها، نبود هیچ گونه هزینه مالی
است. همین عامل برای برخی بانک
ها همچون «ایران زمین» به نقطه ضعف و عامل زیاندهی تبدیل
شده اما «وسینا» این مخاطره را به هیچ وجه احساس نمی
کند و با خیال راحت در حاشیه
سود قدم می
زند.

در مجموع سود خالص دوره ۹ ماهه سال جاری بیش از مقدار کل سال قبل
است. در صورت تداوم شرایط کنونی قطعا سود خالص «وسینا» از کانال نزولی چند سال
اخیر خارج می
شود و به مدار صعود باز میگردد.

بازگشت «وسینا» به مدار صعود / یک بانک و چند نقطه تمایز

منبع خبر: http://www.boursenews.ir/fa/news/187630/بازگشت-وسینا-به-مدار-صعود-یک-بانک-و-چند-نقطه-تمایز