آخرین قیمت ورق گرم چین در ویتنام نیز ۴۹۵ تا ۵۱۵ دلار هر تن سی اف آر ثبت شده است. البته ویتنامی ها نیز در جو تعطیلات سال نو هستند و بازار فعالیتی ندارد.

ورق گرم صادراتی سی آی اس نیز روزهای اخیر تغییر قیمت نداشته ولی انتظار می رود محموله های حمل مارس با افزایش قیمت روبرو شوند. قیمت پیشنهادی فعلی ورق گرم سی آی اس ۴۴۵ تا ۴۶۵ دلار هر تن فوب است در حالی که یک هفته قبل ۴۴۰ تا ۴۶۰ دلار بود.

منبع خبر: http://www.boursenews.ir/fa/news/187667/ثبات-در-بازارهای-جهانی-ورق