به گزارش بنکر (Banker)، فرهاد دژپسند در سفر به استان سیستان و بلوچستان  با اشاره به سیاست وزارت امور اقتصادی و دارایی در راستای کاهش مشکلات گفت: بسته سیاستی برای برون رفت از مشکلات استان سیستان و بلوچستان تهیه شده است.

منبع خبر: http://banker.ir/news/243791/چاره‌اندیشی-وزارت-اقتصاد-برای-نظام-بانکی