به گزارش بنکر (Banker)، محسن قادری عصر امروز در میزگرد درآمدهای کارمزدی و بانکداری الکترونیک که در همایش بانکداری الکترونیک و نظام های پرداخت برگزار شد، اظهار داشت: قبل از اینکه تکنولوژی را در کشور مورد استفاده قرار دهیم، باید فرهنگ سازی لازم را در کشور آغاز کنیم.

منبع خبر: http://banker.ir/news/243767/نظام-کارمزدی-باید-روی-ریل-خود-قرار-گیرد