به گزارش اخبار بانک، شرکت پرداخت الکترونیک سامان کیش که با سرمایه اسمی ۱۸۰ میلیارد تومانی در بازار دوم بورس تهران درج شده،صورت های مالی سال مالی منتهی به آذر سال جاری(حسابرسی نشده) را ارائه کرد.

بر این اساس،”سپ” در این مدت مبلغ ۱۲۴۰ ریال سود به ازای هر سهم محقق کرد که نسبت به دوره مشابه سال گذشته(۸۲۶ ریال) حکایت از افزایش ۵۲ درصدی سود دارد و عمدتا بخاطر افزایش ۳۰ درصدی درامدهای عملیاتی و ۱۵۲۱ درصدی سایر درآمدهای غیر عملیاتی است.

این شرکت در عملکرد ۱۲ ماهه آخرین پیش بینی سال مالی را ۱۰۳ درصد پوشش داده است.

منبع خبر: http://www.akhbarbank.com/news/66085/افزایش-52-درصدی-سود-پرداخت-الکترونیک-سامان-کیش