میزان دریافتی یارانه افراد

همچنین طبق این گزارش بالغ بر ۱۹ هزار و ۴۱۸ میلیارد تومان از درآمدها به حساب شرکت‌های مذکور در تبصره ۱۴ قانون بودجه بازگشت داده شد.

طبق آمارها ۳۶ هزار و ۸۷۶ میلیارد تومان به مصارف سازمان هدفمندی اختصاص یافته است.

در جدول تبصره ۱۴ قانون بودجه ۹۷ جمع کل دریافتی‌ها در سمت منابع ۹۸ هزار و ۸۳۴ میلیارد تومان در نظر گرفته شد علاوه بر این اجازه داده شد مبلغ ۱۱ هزار میلیارد تومان از محل فروش فرآورده‌های نفتی به سقف منابع در جدول افزوده شود و در مصارف هزینه گردد.

*منابع سازمان هدفمندسازی یارانه ها تا ۱۳ آذرماه امسال

واریزی شرکت‌ها به حساب رابط خزانه تا تاریخ مذکور بدون در نظر گرفتن مجوز ۱۱ هزار میلیارد تومانی عملکرد ۸۰ درصدی دارد.

مرکز پژوهش‌های مجلس در این باره نوشت: با توجه به افزاریش نرخ ارز در سال ۹۷ نکته قابل تامل در رابطه با عملکرد منابع مذکور در جدول تبصره ۱۴ قانون بودجه، مبهم بودن میزان دریافتی حاصل از فروش صادراتی فرآورده‌های نفتی از آنجا که منابع در نظر گرفته شده برای این موضوع از میزان تحقق واقعی صادرات فرآورده و نرخ ارز متاثر خواهد بود با فرض ثبات میزان صادرات باید منابع پیش‌بینی شده به شدت افزایش می‌یافت اما این عملکرد نشاندهنده این افزایش نیست.

 در صورتی که عدم تحقق ناشی از کاهش حجم صادرات فرآورده‌ها باشد باید به این مسئله در برآورد منابع سال ۹۸ توجه شود زیرا منابع موضوع این بند در لایحه بودجه سال آینده افزایش قابل توجهی دارد.

*عملکرد مصارف سازمان هدفمندسازی یارانه ها تا ۱۳ آذرماه امسال

مصارف این سازمان تا تاریخ ۱۳ آذر ۹۷ نشان می‌دهد حدود ۲۸ هزار و ۲۹ میلیارد تومان یارانه نقدی پرداخت شد. به طور میانگین پرداخت هر ماه یارانه ۳ هزار و ۵۰۳ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان بوده است.

برای امنیت سبد غذایی یا همان یارانه غیرنقدی ۸۹۰ میلیارد تومان مصرف شده است.

سازمان بهزیستی و کمیته امداد طبق بند ۲ جدول مصارف هدفمندی بودجه ۹۷ بالغ بر ۳ هزار و ۶۴۲ میلیارد تومان دریافت کردند.

بهداشت و سلامت طبق بند ۳ بالغ بر ۸۵۰ میلیارد تومان پرداخت شد.ردیف مربوط به بهداشت و سلامت مردم تنها ۲۲ درصد پرداختی داشته است.

هزینه‌کرد یارانه نان و خرید تضمینی گندم موضوع بند ۴ نیز رقم ۳ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان است.

در مجموع کل مصارف ۳۶ هزار و ۷۱۲ میلیارد تومان بوده است.

منبع خبر: http://www.boursenews.ir/fa/news/187573/میزان-دریافتی-یارانه-افراد