به گزارش بنکر (Banker)، ناصر حکیمی در نشست صندلی داغ که با موضوع چالش فعالان صنعت در هشتمین همایش بانکدای الکترونیک و نظام های پرداخت برگزار شد در ابتدا درباره مدل های کسب و کار صنعت پرداخت و نظام کارمزدی٬ اظهار داشت: واقعیت این است که مشکل برای زمانی است که در اوایل دهه ۸۰ هر هزینه کردی در صورت های بانک ها لحاظ نمی شد و بانک ها با منابع مالی خوبی که داشتند سرویس های بانکی را رایگان کردند.

منبع خبر: http://banker.ir/news/243732/رسوب-پول-خط-قرمز-بانک-مرکزی-است