به گزارش بنکر (Banker)، این بانک در مدت مذکور، بالغ بر سه هزار و ۶۹۱ میلیارد ریال تسهیلات به برنامه اشتغال فراگیر (تبصره ۱۸ قانون بودجه سال ۱۳۹۶ کشور) با هدف افزایش اشتغال اختصاص داد.

منبع خبر: http://banker.ir/news/243734/همراهی-بانک-ملی-در-طرح-اشتغال