به گزارش اخبار بانک به نقل از روابط عمومی بانک ملی ایران، این بانک در مدت مذکور، بالغ بر سه هزار و ۶۹۱ میلیارد ریال تسهیلات به برنامه اشتغال فراگیر (تبصره ۱۸ قانون بودجه سال ۱۳۹۶ کشور) با هدف افزایش اشتغال اختصاص داد.

همچنین از ابتدای سال جاری تا پایان آذرماه، ۴۵۳ بنگاه اقتصادی کوچک و متوسط بالغ بر هفت هزار و ۶۲ میلیارد ریال تسهیلات دریافت کردند.
 

منبع خبر: http://www.akhbarbank.com/news/66068/همراهی-بانک-ملی-ایران-دولت-طرح-اشتغال-فراگیر