به گزارش بنکر (Banker)، محمد جواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات امروز در هشتمین همایش سالانه بانکداری الکترونیک و نظام های پرداخت با اشاره به برگزاری این همایش گفت: بانکداری الکترونیک و نظام پرداخت یک حوزه تعاملی میان بانک مرکزی و وزارت ارتباطات است و در همین راستا به پیشنهاد وزارت ارتباطات، آئین نامه رفع انحصار از شرکت های پرداخت الکترونیک در دولت به تصویب رسید که می تواند باعث رشد فین تک ها وشرکت های حوزه مالی باشد.

منبع خبر: http://banker.ir/news/243719/برداشت-مستقیم-در-۱۸-بانک-عملیاتی-شد