به گزارش بنکر (Banker)، ناصر حکیمی در پنل فرصت‌ها و چالش‌های کسب و کارهای نوپا در هشتمین همایش بانکداری الکترونیک و نظام‌های پرداخت، با بیان اینکه در مقررات‌گذاری با فعالان اقتصادی معامله می‌کنید، گفت: اگر مقررات بدی بگذارید که محدودکننده کسب و کار باشد کسی وارد نمی‌شود، اگر در اجرای آن‌ زور هم نداشته باشید، هیچ کس آن را اجرا نمی‌کند.

منبع خبر: http://banker.ir/news/243722/رایگان‌کردن-تراکنش‌ها-اشتباه-بود