وی با بیان اینکه کیک بازار سرمایه در حال بزرگ
شده است، افزود: باتوجه به امکانات و ابزارهای بانک‌ها باید در راستای توسعه
بازارهای مالی
در مناطق کمتر برخوردار نیز اقداماتی انجام شود.

صحرایی ادامه داد: به تبع توجه به این مناطق
مشتریان نیز می توانند متناسب با میزان ریسک‌پذیری و سلایق مختلف از امکانات
بازارهای پولی و مالی استفاده کنند.

مدیرعامل بورس تهران با بیان اینکه در سوپرمارکت
مالی انواع محصولات و سبدهای مالی مانند
اوراق و سپرده بانکی موجود است، تصریح کرد: در سبد بازار سرمایه در این سوپرمارکت
شامل سبدآتی سهام یا آنی شاخص بوده که این امکانات به صورت یکجا در اختیار سرمایه گذار قرار می‌گیرد و از سویی دیگر انباشت سرمایه در این سوپرمارکت‌ها موجبات راه‌اندازی طرح‌های
کارخانجات، ایجاد اشتغال و افزایش تولید ناخالص داخلی و ارتقای سطح ثروت و رفاه
عمومی را فراهم می‌کند.

وی افزود: به تبع ایجاد سوپرمارکت‌های
مالی پس اندازها به سمت بازار سرمایه هدایت می‌شوندکه این امر موجب کاهش تورم
در کشور می‌شود.

صحرایی با اشاره به اینکه کارگزاری بانک صادرات
از بین ۱۰۸ کارگزاری در سال ۹۷ رتبه ۳۲ را به لحاظ ارزش معاملات دارا است، گفت:
امیدواریم که به تبع راه‌اندازی درگاه سوپرمارکت مالی رتبه این کارگزاری نیز در
سال آینده ارتقا یابد.

منبع خبر: http://www.boursenews.ir/fa/news/187534/سوپرمارکت-مالی-ابزاری-برای-ایجاد-رفاه-اجتماعی-توسعه-بازارهای-مالی-نیازمند-توجه-به-مناطق-کمتر-برخوردار