خبرگزاری ایسنا: قاضی مسعودی‌مقام پس از پایان چهارمین جلسه دادگاه بانک سرمایه در جمع خبرنگاران، گفت: امروز وثایق متهمان پرونده از سه میلیارد به ۱۰ میلیارد تومان افزایش پیدا کرد.

وی افزود: در حال حاضر متهمان بازداشت هستند و اگر نتوانند وثایق را پرداخت کنند در بازداشت می‌مانند.

منبع خبر: http://www.akhbarbank.com/news/66062/افزایش-وثیقه-متهمان-پرونده-بانک-سرمایه-سه-میلیارد-۱۰-تومان