به گزارش بورس نیوز، شرکت
گروه سرمایه‌گذاری آتیه دماوند صورت وضعیت پرتفوی یک ماهه منتهی به ۳۰دی۱۳۹۷ را اعلام کرد. در صورت وضعیت پرتفوی سهام شرکت‌های
پذیرفته شده بهای تمام شده آن با رشد ۵۵میلیارد و ۸۳۱میلیون ریال به ۲هزار و ۶۱۶میلیارد
ریال رسید
.

ارزش بازار شرکت‌های پذیرفته
شده پرتفوی این شرکت نیز با رشد یک هزار و ۶۸۶میلیارد ریالی به ۸هزار و ۸۲۸میلیارد
ریال بالغ شد
.

«واتی» در این مدت سود
واگذاری‌ها را ۷میلیارد و ۳۷۷میلیون ریال اعلام کرد و کل مبلغ واگذاری‌ها را ۱۸۳میلیارد
و ۴۴۴میلیون ریال منتشر کرد. همچنین در این ماه سهام خریداری شده شرکت به مبلغ ۷۸میلیارد
و ۱۶۶میلیون ریال رسید
.

با توجه به برگزاری برخی
از مجامع شرکت‌های موجود در پرتفوی یک ماه اخیر، «واتی» درآمد حاصل از سود سهام
محقق شده را ۱۰میلیارد و ۸۳۰میلیون ریال اعلام کرد
.

منبع خبر: http://www.boursenews.ir/fa/news/187474/سود-سهام-واتیبیش-از-10-هزارمیلیارد-ریال