به گزارش بورس نیوز، غلامرضا
ابوترابی ضمن تشکر از بانیان صکوک بابت پرداخت به موقع اقساط این اوراق گفت: از ابتدای سال ۱۳۹۷ تا پایان دی
ماه بالغ بر ۲۹ هزار میلیارد ریال اقساط انواع صکوک از سوی بانیان اوراق به حساب
شرکت های واسط مالی واریز شده و سپس توسط شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و
تسویه وجوه به عنوان عامل پرداخت به حساب دارندگان این اوراق واریز شده است
.

مدیرعامل شرکت مدیریت
دارایی مرکزی بازار سرمایه، با اشاره به اهمیت وصول به موقع اقساط انواع صکوک و
واریز آنها به حساب دارندگان اوراق در مواعد مقرر افزود: این شرکت با همکاری شرکت
رایان بورس، سامانه پیامکی جهت یادآوری سررسید اقساط را به اعضای هیات مدیره بانیان
و نمایندگان ضامنین مربوط راه اندازی کرده و این سامانه از ابتدای بهمن ماه سال
جاری وارد فاز اجرایی شده است
.

وی تصریح کرد: در سال جاری
تاکنون ۱۰ مورد انواع صکوک به ارزش بالغ بر ۲۰ هزار میلیارد ریال سررسید شده و
مبلغ اقساط و اصل این اوراق در مواعد مقرر پرداخت شده است
.

ابوترابی در ارتباط با
انتشارهای پیش رو هم بیان کرد: در حال حاضر، موافقت اصولی ۹ مورد انواع صکوک
اجاره، منفعت و رهنی توسط سازمان بورس و اوراق بهادار صادر شده که در مراحل مختلف
جهت کسب مجوز انتشار است.

منبع خبر: http://www.boursenews.ir/fa/news/187469/سررسید-شدن-انواع-صکوک-به-ارزش-بیش-از-20-هزار-میلیارد-ریال