به گزارش بورس نیوز، تولیدی و صنعتی درخشان
تهران دردوره یک ماهه منتهی به۹۷/۱۰/۳۰ از محل فروش محصولات خود مبلغ ۳۰,۶۴۵ میلیون
ریال درآمد داشته است.

بدیهی است، این شرکت براساس عملکرد ۱۰ ماهه برای
سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ مبلغ
۲۵۹,۸۲۴ میلیون ریال درآمد داشته که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۰۵درصد رشد
داشته است.

کسب درآمد «پدرخش»***

منبع خبر: http://www.boursenews.ir/fa/news/187407/کسب-درآمد-105درصدی-پدرخش