به گزارش بورس نیوز، شرکت‌های
صنعت و معدن در گزارش وضعیت‌های یک ماهه منتهی به ۳۰دی۱۳۹۷، سود ۳۵۹میلیارد و ۵۶میلیون
ریالی را تجربه کرد و بهای تمام شده آن به ۷هزار و ۸۸۳میلیارد ریال رسید
.

در گزارش منتشر شده صورت
وضعیت شرکت‌های پذیرفته شده در بورس، این شرکت توانست با رشد ۳۸۳میلیارد و ۸۹۶میلیون
ریال به بهای تمام شده ۷هزار و ۳۸۵میلیارد ریال دست یابد
.

«وصنعت» اعلام کرد کل
واگذاری‌های در مدت یک ماهه اخیر ۶۴۸میلیارد و ۱۹۲میلیون ریال بوده که این واگذاری
با سود ۱۳۹میلیارد و ۸۴۳میلیون ریال همراه شده است
.

این شرکت درآمد حاصل از
سود سهام محقق شده را ۱۴۹میلیارد و ۶۰۰میلیون ریال اعلام کرده است و مبلغ ۸۶۷میلیارد
و ۴۰۵میلیون ریال سهام خریداری شده در دی ماه است.

منبع خبر: http://www.boursenews.ir/fa/news/187476/سود-بیش-از-350میلیارد-ریالی-وصنعت