به گزارش بنکر (Banker)،نماینده دادستان تهران در واکنش به دفاعیات متهم ردیف اول پرونده بانک سرمایه گفت: دولت جدید که روی کار می آید ، آقای بخشایش تا آبان ماه مستقر بودند. اما لازم به ذکر است اتهام ایشان به خاطر مدیر عاملی نیست.

منبع خبر: http://banker.ir/news/243685/۳۲-مدیر-بانکی-در-پرونده-بانک-سرمایه-متهم-هستند