به گزارش بنکر (Banker)،ناصر حکیمی درباره جایگاه بلاک‌چین در نظام بانکی ایران به ایبِنا گفت: در حال حاضر، بلاک‌چین به عنوان یک فناوری که اثرات آن در حال سنجش است، به شمار می‌رود و بر اساس آخرین اطلاعات موجود هنوز فعالیتی به عنوان یک محصول عملیاتی ارائه نشده، اما مراکز پژوهشی در حال انجام اقداماتی در حوزه ایجاد نمونه‌های آزمایشگاهی در راستای عرضه محصول هستند.

منبع خبر: http://banker.ir/news/243692/دیدگاه-بانک-مرکزی-درخصوص-بلاک‌چین