همچنین در این مراسم بر اساس رتبه‌بندی انجام شده از سوی سازمان مدیریت صنعتی،
شرکت آسان پرداخت پرشین رتبه ۳۶ را براساس عملکرد سال مالی ۱۳۹۶ در بین ۱۰۰ شرکت برتر
کشور به خود اختصاص داد. این در حالی است که آسان پرداخت پرشین سال گذشته در این رتبه‌بندی
حائز رتبه ۴۸ شده بود.

منبع خبر: http://www.boursenews.ir/fa/news/187468/کسب-رتبه-۳۶-و-رشد-۱۲-پله‌ای-آسان-پرداخت-پرشین-در-رتبه‌بندی-۱۰۰-شرکت-برتر-ایران